Jak přenášet další proud

Přenosem jiného streamu používáte vzdálený streamovací server jako zdroj svého vysílání a přenášíte stream tohoto serveru jako svůj vlastní.

Postup přenosu dalšího streamu se liší v závislosti na softwaru streamovacího serveru, který používáte.

SHOUTcast v1

SHOUTcast v1 může vysílat pouze jeden zvukový proud, takže konfigurace relé na SHOUTcast v1 se používá pouze v případě, že nechcete vysílat žádný vlastní originální obsah a chcete pouze poskytnout zrcadlo vzdáleného serveru.

Konfigurace přenosu SHOUTcast v1:

 1. Na navigačním panelu Centova v levé části obrazovky klikněte na možnost Nastavení pod Konfigurace záhlaví.
 2. Klikněte na Zprostředkování tab. Pokud se nezobrazí Zprostředkování pak nepoužíváte SHOUTcast v1 a díváte se do špatné sekce.
 3. Streamovací server zadejte název hostitele nebo IP adresu vzdáleného serveru SHOUTcast, např: foo.example.com.
 4. Stream port zadejte číslo portu vzdáleného serveru SHOUTcast, např: 8000.
 5. Klikněte na Aktualizace uložit změny.
 6. Server je nyní připraven k přenosu. Zastavte a restartujte server, abyste použili změny konfigurace.
 7. Jakmile bude server opět online, nalaďte se na přenosový server jako posluchač a ověřte, zda slyšíte zvukový tok z hlavního serveru.

Pokud se v kroku 7 vyskytnou problémy, je pravděpodobně chyba v konfiguraci relé. Chcete-li problém vyřešit, navštivte stránku Protokoly a hledejte chyby ve své Protokol o chybách.

SHOUTcast v2

V systému SHOUTcast v2 je relé jednoduše nakonfigurováno jako další přípojný bod, který opakovaně vysílá jeden přípojný bod ze vzdáleného serveru SHOUTcast v1 nebo SHOUTcast v2. To umožňuje poskytovat zrcadlení jediného přípojného bodu ze vzdáleného serveru a zároveň používat vlastní server SHOUTcast k vysílání dalšího obsahu.

Konfigurace přenosu SHOUTcast v2:

 1. Na navigačním panelu Centova v levé části obrazovky klikněte na možnost Nastavení pod Konfigurace záhlaví.
 2. Klikněte na Mount Points tab. Pokud se nezobrazí Mount Points pak možná používáte SHOUTcast v1. Viz pokyny výše.
 3. V rámci Aktuální přípojné body klikněte na tlačítko Vytvořit nový vytvořit nový přípojný bod.
 4. Vyberte nově vytvořený přípojný bod a klikněte na tlačítko Nastavení tab.
 5. Cesta po proudu nastavte vhodnou cestu pro nový přípojný bod relay, např: /myrelay.
 6. Klikněte na AutoDJ tab.
 7. Zajistěte, aby Použití autoDJ je nastavena na hodnotu Ne.
 8. Klikněte na Zprostředkování tab.
 9. Adresa URL relé do pole zadejte úplnou adresu URL vzdáleného relay serveru, např: http://foo.example.com:8000/ (pokud je vzdálený server serverem SHOUTcast v1) nebo http://foo.example.com:8000/stream (pokud je vzdálený server serverem SHOUTcast v2).
 10. Klikněte na Aktualizace uložit změny.
 11. Nyní by měl být server připraven k přenosu. Zastavte a restartujte server, abyste použili změny konfigurace.
 12. Jakmile bude server opět online, nalaďte se na server jako posluchač pomocí přípojného bodu relay a ověřte, zda slyšíte zvukový tok z hlavního serveru.

Pokud se v kroku 12 vyskytnou problémy, je pravděpodobně chyba v konfiguraci relé. Chcete-li problém vyřešit, navštivte stránku Protokoly a vyhledejte chyby v protokolu chyb.

IceCast

Existují dva typy relé Icecast: master a přípojný bod.

Hlavní zprostředkování

Hlavní relé táhnou všechny připojit bodové zdroje ze vzdáleného serveru IceCast na místní podřízený server. To je efektivní pro opakované vysílání obsahu a poskytování úplného zrcadla vzdáleného serveru.

POZNÁMKA: Vzdálený server musí být také serverem IceCast a musí lze také nakonfigurovat tak, aby umožňoval hlavní přenos. Často je vyžadováno heslo hlavního relé.

Konfigurace předávání hlavní služby Icecast:

 1. Na navigačním panelu Centova v levé části obrazovky klikněte na možnost Nastavení pod Konfigurace záhlaví.
 2. Klikněte na Hlavní zprostředkování tab. Pokud se nezobrazí Hlavní zprostředkování tab.
 3. Hlavní server zadejte název hostitele nebo IP adresu vzdáleného serveru IceCast, např: foo.example.com.
 4. Hlavní port zadejte číslo portu vzdáleného serveru IceCast, např: 8000.
 5. Interval hlavní aktualizace zadejte interval aktualizace hlavní jednotky pro toto relé. Interval aktualizace hlavního serveru určuje, jak často (v sekundách) bude relé dotazovat hlavní server, zda jsou k dispozici nové přípojné body. Obvykle 60 na 120 sekund je přiměřená hodnota.
 6. Hlavní heslo zadejte hlavní relay heslo pro vzdálený server IceCast.
 7. Relé na vyžádání vyberte, zda chcete povolit přenos na vyžádání. Pokud je tato volba povolena, relé se připojí k hlavnímu serveru IceCast pouze tehdy, když je připojen jeden nebo více posluchačů, a odpojí se od vzdáleného serveru, když už žádní posluchači nejsou. Tím se ušetří šířka pásma, ale zároveň dojde ke krátkému zpoždění, když se ke streamu připojí první posluchač.
 8. Klikněte na AutoDJ pokud existuje, a ujistěte se, že Stav AutoDJ je nastavena na hodnotu Bezbariérový. To je velmi důležité, protože server nakonfigurovaný pro master relaying nemůže vysílat. jakýkoli jiný obsah, takže autoDJ nebude v tomto režimu fungovat.
 9. Klikněte na Aktualizace uložit změny.
 10. Nyní by měl být server připraven pro hlavní přenos. Zastavte a restartujte server, abyste použili změny konfigurace.
 11. Jakmile bude server opět online, nalaďte se na přenosový server jako posluchač a ověřte, zda slyšíte zvukový tok z hlavního serveru.

Pokud se v kroku 11 vyskytnou problémy, je pravděpodobně chyba v konfiguraci relé. Chcete-li problém vyřešit, navštivte stránku Protokoly a hledejte chyby ve své Protokol o chybách.

Mount Point Relaying

Předávání přípojného bodu umožňuje serveru opakovaně vysílat jeden přípojný bod ze vzdáleného serveru SHOUTcast nebo IceCast. To vám umožní poskytovat zrcadlení jednoho přípojného bodu ze vzdáleného serveru a zároveň používat vlastní server IceCast k vysílání dalšího obsahu.

Konfigurace přenosu přípojného bodu IceCast:

 1. Na navigačním panelu v levé části obrazovky klikněte na tlačítko Nastavení pod Konfigurace záhlaví.
 2. Klikněte na Mountpoint Relaying tab.
 3. Streamovací server zadejte název hostitele nebo IP adresu vzdáleného streamovacího serveru, např: 127.0.0.1.
 4. Stream port zadejte číslo portu vzdáleného streamovacího serveru, např: 8000.
 5. Přípojný bod streamu zadejte přípojný bod, který má být předán ze vzdáleného serveru, např: /stream. Pokud je vzdáleným serverem server SHOUTcast v1 (který nepodporuje přípojné body), zadejte "/“.
 6. Místní přípojný bod zadejte místní přípojný bod, na který chcete na serveru přenášet zvukový proud, např: /myrelay.
 7. Uživatelské jméno streamu zadejte uživatelské jméno požadované vzdáleným serverem pro přístup k přípojnému bodu (pokud existuje).
 8. Heslo streamu zadejte heslo vyžadované vzdáleným serverem pro přístup k přípojnému bodu (pokud existuje).
 9. Relé na vyžádání vyberte, zda chcete povolit přenos na vyžádání. Pokud je tato volba povolena, relay se připojí k hlavnímu serveru pouze tehdy, když je připojen jeden nebo více posluchačů, a odpojí se od vzdáleného serveru, když už žádní posluchači nejsou. Tím se ušetří šířka pásma, ale zároveň dojde ke krátkému zpoždění, když se ke streamu připojí první posluchač.
 10. Reléová metadata vyberte, zda se mají aktualizace metadat stahovat ze vzdáleného serveru a zobrazovat posluchačům.
 11. Klikněte na Aktualizace uložit změny.
 12. Nyní by měl být server připraven k přenosu přípojného bodu. Zastavte a restartujte server, abyste použili změny konfigurace.
 13. Jakmile bude server opět online, nalaďte se na server jako posluchač pomocí přípojného bodu relé a ověřte, zda slyšíte zvukový tok z relay serveru.

Pokud se v kroku 13 vyskytnou problémy, je pravděpodobně chyba v konfiguraci relé. Chcete-li problém vyřešit, navštivte stránku Protokoly a hledejte chyby ve své Protokol o chybách.

Aktualizováno dne Březen 28, 2023

Byl tento článek užitečný?

Související články

Stále nemáte štěstí?
Nemůžete najít odpověď, kterou hledáte? Nebojte se, nechte si otevřít lístek na podporu!
OTEVŘÍT LÍSTEK PODPORY